Articles

September 26, 2018

บทเรียนลัดทำความรู้จักกับ CAT tools

CAT tools คืออะไร? หลายครั้งนักแปลมืออาชีพต้องการตัวช่วยเพื่อให้งานราบรื่นและเสร็จไวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปริมาณงานมากจนยากจะรับมือด้วยตัวคนเดียว ความต้องการตัวช่วยนี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของเครื่องมือสนับสนุนทั้งหลายที่เรียกรวมกันว่า CAT tools (Computer Assisted Translation tools) หรือ เครื่องมือช่วยแปล