SDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017
SDL Trados Studio 2017 Freelance Plus  นอกเหนือจากคุณสมบัติและฟังก์ชั่นการใช้งานเฉกเช่นเดียวกับรุ่นปกติแล้ว Plus เวอร์ชั่น ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานโดยเพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานสามารถลงโปรแกรม TRADOS ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องพร้อมกัน

(เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้)

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล