SDL Trados Studio 2017

SDL Trados Studio 2017 Freelance
SDL Trados Studio 2017 Freelance เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับนักแปลอิสระซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงล่าสุดโดยบริษัท SDL ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในระดับโลก ผู้บุกเบิกและพัฒนาซอฟท์แวร์หน่วยความจำด้านการแปล (Translation Memory Software)  ด้วยการผนวกผสมผสานกันระหว่างโปรแกรม SDLX และ Trados ไว้ด้วยกันจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นต่างๆ ของโปรแกรมได้อย่างสูงสุด พร้อมคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมจากรุ่นก่อนหน้าได้แก่ AutoSuggest, QuickPlace

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล