SDL Trados Studio 2017 Training


 

วันเวลาอบรม :

- จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สถานที่อบรม:

สำนักงานศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่)

อาคาร เค  เลขที่ 22 ชั้น 3 ห้อง 1 ซอยสุขุมวิท35, ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
 (กรณีมาจากรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีพร้อมพงษ์ ฝั่งตรงข้ามห้างดิเอ็มโพเรียม ทางออกที่ 5)

 

จำนวนที่รับ

4 คน (กรณีไม่ครบจำนวน จะเลื่อนการอบรมเป็นครั้งถัดไป)

ระยะเวลาการอบรม:

1 วัน  เวลา 9.00 – 16:00  (พัก 12:00-13:00)

 

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม:

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักแปลหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความสนใจในด้านการแปลงานและต้องการเรียนรู้การใช้งานขั้นพื้นฐานสำหรับโปรแกรมทราดอส (SDL Trados Studio 2009/2011) ซึ่งเป็นโปรแกรม CAT Toolsที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถเปิดไฟล์งาน ดำเนินการแปล และตรวจสอบเอกสารฉบับแปลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมจนเข้าใจการใช้งานขั้นพื้นฐานต่างๆ จนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติใช้ได้จริง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

 • วิธีการติดตั้งโปรแกรม SDL Trados Studio 2009/2011
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งาน SDL MultiTerm  เพื่อสร้าง Termbase
 • การฝึกปฏิบัติแปลงานจริง พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

 

หัวข้อการเรียนรู้                                        

 •  การเปิดโปรแกรม
  •  การเปิดไฟล์งานโดยตรง                            
  •  การสร้างโปรเจคงานแปล                            
 • เริ่มงาน
  • การคัดลอกต้นฉบับ                                
  • การใส่ Tag                                
 •  Termbases คืออะไร
  • การสร้าง Termbases                            
  • การบันทึก Termbases                            
  • การใช้ Termbases                            
  • การแก้ไข Termbases                            
 •  Translation Memories (TM) คืออะไร
  • การสร้าง TM                                
  • การเพิ่ม TM                                
  • การค้นหาคำแปล                                
  • การ Export TM                                
  • การ Import TM                                
 •  การบันทึกงานแปล
  • การบันทึกโปรเจค                                
  • การบันทึกไฟล์คำแปล                            
  • การเปลี่ยนสถานะ Project                            
 •  โปรแกรม SDL MultiTerm 2009
  • การสร้าง Termbases                            
  • การเปิด Termbases                        
  • การเพิ่มคำศัพท์ใหม่                                
  • การค้นหาคำศัพท์                            
 • อื่นๆ
  •  การใช้ประโยชน์จาก Google Translation       

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในแปลงานจริงในชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม:

ผู้ที่มีความสนใจหรือทำงานด้านด้านการแปลที่ใช้โปรแกรม SDL Trados Studio 2009 เป็นครั้งแรก รวมถึงผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม SDL Trados 2007มาก่อนหน้านี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office และ อินเตอร์เน็ต

สิ่งที่ท่านต้องเตรียม:

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

สิ่งอำนวยความสะดวก:

 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • Wi-Fi Internet

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม:

3,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

(กรณีที่ต้องการอบรมตัวต่อตัว ค่าอบรม 8,000 บาทต่อวัน 9:00-16:00)

 

อบรมตัวต่อตัวผ่านโปรแกรม TeamViewer, Gotomeeting หรือ Webex

พิเศษเพียง 3,500 บาท เวลาอบรม 8:30-12:00 หรือ 13:30-17:00 ในวันใดก็ได้ตามตกลง

 

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 666 2460 หรือ 02 730 9933-5

 

 

* หมายเหตุ วันที่ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล