SDL Passolo 2017

SDL Passolo 2017
SDL Passolo เป็นซอฟท์แวร์โลคัลไลเซชั่น ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการแปลเอกสารที่อยู่ในลักษณะ Graphical User Interfaces (GUI) ให้มีความรวดเร็วและง่ายดาย โดยที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการด้านการการเขียนโปรแกรม แต่อย่างใด SDL Passolo ช่วยให้กระบวนการโลคัลไลเซชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้อย่างเป็นเอกเทศ หรือจะใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ SDL อื่นๆ เช่น SDL Trados หรือ SDL MultiTerm ก็ตาม พร้อมด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, ฟังก์ชั่น QA check
ซึ่งจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องคำแปลเอกสารต่างๆได้อย่างรวด เร็วและแม่นยำ ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีกับเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์,
การตั้งค่าฟิลเตอร์ต่างๆ และใช้งานได้กับหลากหลายภาษาอีกด้วย

 

TAG

CAT tool
SDL Trados
SDL Trados 2007
SDL Trados Studio
Trados Studio 2009
Translation Memory

โปรแกรม Trados
โปรแกรมทราดอส
โปรแกรม SDLX
คู่มือ Trados
การใช้งาน Trados
รับแปลภาษา

สอนการใช้ Trados
เรียน Trados
อบรม Trados
ฝึกอบรม Trados
โปรแกรม CAT tool
โปรแกรมช่วยแปล